സൗദിയിൽ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലും സ്വദേശിവൽക്കരണം; മലയാളികളടക്കമുള്ള വിദേശികൾക്ക് തിരിച്ചടി

റിയാദ്: സൗദിയിൽ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലകളിൽകൂടി സ്വദേശിവൽക്കരണം വർധിപ്പിച്ചത് മലയാളികളടക്കമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വിദേശികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. നിലവിൽ ട്രാവൽ, ടൂറിസം മേഖലകളിൽ ആയിരങ്ങളാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിവിധ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന സ്വദേശിവൽക്കരണ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടൂറിസം മേഖലകളിലും സൗദി പിടിമുറുക്കുന്നത്.

നിലവിൽ 28 ശതമാനം സ്വദേശിവൽക്കരണമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പടിപടിയായി ഉയർത്തി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാണു തീരുമാനം. തൊഴിൽ, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയവും ടൂറിസം, ദേശീയ പൈതൃക വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തോടെയാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ സൗദിവൽക്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇതിലൂടെ സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതോടൊപ്പം പരിശീലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ചെറുകിട നിക്ഷേപകരാക്കി സൗദി യുവതീ യുവാക്കളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടൂറിസം, ദേശീയ പൈതൃക വകുപ്പ് പ്രസിഡന്റ് സുൽത്താൻ ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു.