‘സ്വപ്‌നത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറച്ച ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെപ്പറ്റി..’; വൈറലായി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വാക്കുകള്‍