മത വിവാഹവും മത രഹിത വിവാഹവും ഇന്ത്യയിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമ വ്യവസ്ഥകളും

 

ഷാനവാസ്‌ ഓസ്കാർ

പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം(സ്‌പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്റ്റ്)

ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായ പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം 1954 ലിൽ ആണ് നിലവിൽവന്നത്. നിയമപ്രകാരം വിവാഹം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ നിയമിതനായ രജിസ്ട്രാർ ആണ് വിവാഹ ഓഫീസർ. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ഈ നിയമപ്രകാരം വിവാഹിതരാകുന്നതിന് തടസ്സമില്ല.

പ്രത്യേകം വിവാഹ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വധുവരന്മാർ ജില്ലയിലെ വിവാഹ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകണം. രണ്ടുപേരിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരാൾ നോട്ടീസ് തിയതി തൊട്ട് 30ദിവസം മുമ്പുവരെ താമസിച്ചിരുന്ന ജില്ലയിലെ ഓഫീസർ മുമ്പാകെയാണ് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടത്.

നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി ഉടനെ വിവാഹ ഓഫീസർ നോട്ടീസിലെ വിവരങ്ങൾ വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രസ്തുത നോട്ടീസുകൾ തന്നെ ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ ഭാഗമായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇത് ഫീസ് നൽകാതെ പരിശോധിക്കാൻ ഏതൊരാൾക്കും അവകാശമുണ്ട്.

Image result for special marriage act

വിവാഹ നോട്ടീസിനെ ഒരു പകർപ്പ് ഓഫീസർ കാര്യാലയത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. വധൂവരന്മാരിൽ ഒരാൾ വേറെ ജില്ലയിൽ സ്ഥിരതാമസമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നോട്ടീസ് സ്വീകരിച്ച ഓഫീസർ പ്രസ്തുത ജില്ലയിലെ ഓഫീസർക്ക് നോട്ടീസിന്റെ ഒരു കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കുകയും,ആ ഓഫീസർ തന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം.

നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് ആക്ഷേപമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും നോട്ടീസ് പരസ്യം ചെയ്ത 30ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമത്തിൽ നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്.

നിയമദൃഷ്ട്യാ ഈ വിവാഹം നടത്തുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ബോധിപ്പിക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവാഹ ഓഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തണം. ആക്ഷേപം ശരിയല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം.

Image result for special marriage act

നിബന്ധനകൾ
1) വിവാഹസമയത്ത് പുരുഷന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാര്യയോ, സ്ത്രീക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭർത്താവോ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

2) വിവാഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായ മനസമ്മതം നിർബന്ധം ആണെന്നിരിക്കെ അതിന് അയോഗ്യതയുള്ള മനോരോഗികൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ട്.

3) മനസ്സമ്മതം നൽകാനുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ് എങ്കിലും വൈവാഹിക കടമകൾ നിറവേറ്റുവാനും കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ മനോരോഗി ആണെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് അയോഗ്യതയുണ്ട്.

4) തുടർച്ചയായുള്ള ചിത്തഭ്രമം അയോഗ്യത യാണ്

5) വിവാഹസമയത്ത് വരന് 21 വയസും വധുവിന് 18 വയസ്സും പൂർത്തിയായിരിക്കണം. പങ്കാളികൾ നിയമം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത രക്തബന്ധത്തിൽ പെട്ടവർ ആകരുത്.

നോട്ടീസ് നൽകിയ പ്രകാരം ഓഫീസർ മുൻപാകെ മൂന്നു സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓഫീസിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തു വച്ചോ വിവാഹം
നടത്താവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വിവാഹ ഓഫീസർ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതുമാണ്.

മറ്റു വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്

പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമപ്രകാരം പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിവാഹവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് അതിനായി;

1) കക്ഷികൾ രണ്ടുപേരും രജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹിതരായവരും ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം.

2) രണ്ടുപേരിൽ ഏതൊരാൾക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാര്യയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭർത്താവോ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

3) രണ്ടു പേരിൽ ആരും തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് മന്ദബുദ്ധിയോ, മനോരോഗിയോ ആയിരിക്കരുത്.

4) രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് രണ്ടുപേർക്കും 21 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം.

5)രണ്ടു പേരും പരസ്പരം നിരോധിക്കപ്പെട്ട അടുത്ത രക്തബന്ധത്തിൽ പെട്ടവർ ആയിരിക്കരുത്.

6) വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിക്ക് തൊട്ടുമുൻപ് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറയാത്ത കാലം രണ്ടുപേരും ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരായി വിവാഹ ഓഫീസറുടെ അധികാരപരിധിയിൽ പെട്ട ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്നവരാകണം.

ദാമ്പത്യബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ

പ്രത്യേക വിവാഹിതരായവർക്ക് വിവാഹ പങ്കാളിയുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുവാനും ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെടാനും നിയമം അവകാശം നൽകുന്നു. വിവാഹ പങ്കാളികളിൽ ആരുംതന്നെ മറ്റൊരാളുടെ സഹവാസത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കരുത്. ന്യായ യുക്തമായ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധം പുന സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് കക്ഷികൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം.

വിവാഹ മോചനം

നിയമം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുവാൻ അവകാശമുണ്ട്.

കാരണങ്ങൾ

ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ സ്വമനസ്സാലെ മറ്റൊരാളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുക, വ്യഭിചാരം നടത്തുക, ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെയും ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായും ന്യായമായ കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി രണ്ടു വർഷക്കാലം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുക. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലുംകുറ്റകൃത്വ തിനു 7 വർഷമോ, അതിൽ കൂടുതലോ കാലം തടവുശിക്ഷക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് എതിർ കക്ഷി എങ്കിലും വിവാഹമോചനം തേടാം.

എതിർകക്ഷിയുടെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റം, ചികിൽസിച്ചു ഭേദമാകാത്തതും കുടുംബ ജീവിതം അസാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതുമായ മാനസിക തകരാറുകൾ, പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ, ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്തതും പകരുന്നതുമായ കുഷ്ഠരോഗം, തുടങ്ങിയ പങ്കാളിയുടെ അസുഖം എന്നിവയും വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള നിയമപരമായ കാരണങ്ങളാണ്. 7 വർഷമോ അതിൽകൂടുതലോ കാലമായി ആളെ കുറച്ചു വിവരം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും മറ്റൊരു കാരണമാണ്

സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ

മേൽപറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൂടാതെ ഭാര്യക്ക് താഴെപറയുന്ന കാരണങ്ങളാലും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം നേടാം

1) വിവാഹശേഷം ഭർത്താവ് ബലാൽസംഗം, പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗികബന്ധം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ.

2) ഭാര്യക്ക് ജീവനാംശം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോടതി നിർദേശം ലഭിച്ച ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദാമ്പത്യം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ഇരുന്നാൽ,

3) ദാമ്പത്യം തകർന്നുവെന്നു രണ്ടുപേർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ വിവാഹശേഷം ഒരു വർഷമോ അതിൽകൂടുതലോ കാലം വേറിട്ട താമസിച്ചുവരുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള വിവാഹമോചന ഹർജി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാം.