പ്രതിഷ്ഠാദിന പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു

സന്നിധാനം:  പ്രതിഷ്ഠാദിന പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട തുറന്നു. മേൽശാന്തിയും തന്ത്രിയും ചേർന്നാണ് നട തുറന്നത്. ഇന്ന് പ്രത്യേക പൂജകൾ ഇല്ല. രാത്രി പത്തിന് നട അടയ്ക്കും. നാളെയാണ് പ്രതിഷ്ഠാദിന പൂജകൾ.

സഹസ്രകലശം, കളഭാഭിഷേകം, പടിപൂജ, ഉദയാസ്തമനപൂജ, ലക്ഷാര്‍ച്ചന, പുഷ്പാഭിഷേകം എന്നിവ പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. നാളെ രാത്രി നടയടയ്ക്കും. തുടർന്ന് ഈ മാസം 15ന് വൈകിട്ട് മിഥുനമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നടതുറക്കും.

മിഥുനം ഒന്നാം തീയതിയായ 16ന് രാവിലെ നട തുറന്ന് നിർമ്മാല്യവും അഭിഷേകവും നടത്തും. തുടർന്ന് നെയ്യഭിഷേകവും പതിവ് പൂജകളും നടക്കും.ഉദയാസ്തമന പൂജ, പടിപൂജ, കളഭാഭിഷേകം തുടങ്ങിയവ നട തുറന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും.20. 6. 19 ന് രാത്രി 10 ന് ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും.