പൊലീസിന്റെ കുറ്റകൃത്യം ശിക്ഷാനടപടികൾ 90 ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണം : ബെഹ്‌റ

തിരുവനന്തപുരം : പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ശിക്ഷ നടപടികൾ 90 ദിവസത്തിനകം തീർപ്പാക്കണം. ഇതിന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോകനാഥ് ബെഹ്‌റ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ഉയര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തില്‍ എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരമാണ് നടപടി.

ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ നേരിടുന്ന പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം അടങ്ങിയ പട്ടിക ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരും യൂണിറ്റ് മേധാവിമാരും തയ്യാറാക്കണം. ക്രൈം കേസുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷാനടപടികള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എല്ലാദിവസവും വിലയിരുത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

പൊലീസിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം.