ഗര്‍ഭിണികളുടെ ബാഹ്യ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങള്‍ നോക്കി കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് അറിയാന്‍ പറ്റുമോ ?

ഗര്‍ഭിണിയായ സ്ത്രീകളുടെ ബാഹ്യ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങള്‍ നോക്കി കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് അറിയാന്‍ പറ്റുമോ ? പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് രാവിലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥതകള്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ കുട്ടി പെണ്ണാണെന്നും അസ്വസ്ഥതകള്‍ കുറഞ്ഞാല്‍ കുട്ടി ആണാണെന്നും ചിലെരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട്.

എന്നാല്‍ പ്രഭാതത്തില്‍ പ്രകടമാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകള്‍ പല സ്ത്രീകളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. അസ്വസ്ഥതകളും കുട്ടു ഏതാവുമെന്നതിലും തമ്മില്‍ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സാരം.

വയറ്റിലുള്ള പെണ്‍കുട്ടി അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യം നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം. ആണ്‍കുട്ടികളാണെങ്കില്‍ മുഖക്കുരു പോലുമുണ്ടാകില്ലെന്നും. മുടിയെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരം കഥകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഹോര്‍മോണ്‍ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ പലര്‍ക്കും പല രീതിയിലാണ് അനുഭവപ്പെടുക.

ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് മിനിട്ടില്‍ 140 താഴെ ആണെങ്കില്‍ ആണ്‍കുട്ടിയാണെന്നും അതില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയായിരിക്കുമെന്നുമാണ് മറ്റൊരു വിശ്വാസം. വയറിനുള്ളില്‍ വളരുന്നത് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും അത് അമ്മയുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലും സ്വാധീനിക്കില്ല.

ഗര്‍ഭത്തിന്റെ സ്ഥാനം അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയും ശരീരത്തിന്റെ രീതിയും അടിവയറിലെ പേശികളുടെ ഘടനയുമനുസരിച്ചാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. ഗര്‍ഭം താഴോട്ടാണെങ്കില്‍ കുട്ടി ആണ്, മുകളിലേക്കാണെങ്കില്‍ കുട്ടി പെണ്ണ് പറയുന്നതിലും യാഥാര്‍ത്ഥ്യമില്ല.