കാലവർഷം ചതിച്ചു! ഇതുവരെ കുറവ് 38%

കാലവർഷം ഇക്കുറി ചതിക്കുന്ന മട്ടാണ്. ഇതുവരെ ലഭിച്ച മഴയിൽ ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 38% കുറവാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

മധ്യ ഇന്ത്യയുടെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെയും പല ഭാഗങ്ങളും തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷവും കഠിനമായ വരൾച്ചയുടെ പിടിയിലമരുമെന്ന ഭയം ഇതോടെ ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 
വരുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാലവർഷം ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യ പ്രദേശ്, ഉത്തർ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മഴ ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ.

രാജ്യത്താകമാനം ഇതുവരെ 70.9 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദീർഘകാല ശരാശരി 114.2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഇതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജലസംഭരണികളിൽ ജലനിരപ്പ് താണുതന്നെ തുടരുകയാണ്. 

വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വേനൽ കൃഷിയും താറുമാറായി. സാധാരണ  വിളയിറക്കുന്നതിന്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇക്കുറി വിളയിറക്കാനായിട്ടുള്ളൂ