എല്‍.ബി.എസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയുടെ അവധിക്കാല കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

അവധിക്കാല കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അതായത്, എല്‍.ബി.എസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയുടെ കോഴ്സുകള്‍ക്കാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത്, തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിലും മേഖലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടത്തുന്ന അവധിക്കാല കോഴ്സുകളായ ഡി.ഇ&ഒ.എ (പത്താം ക്ലാസും മുകളിലും) സി++, ജാവ (എട്ടാം ക്ലാസും മുകളിലും), ടാലിയും ജി.എസ്.ടിയും (+2 കൊമേഴ്സ്, ബികോമും മുകളിലും) കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

മാത്രമല്ല, കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: തിരുവനന്തപുരം (8547141406, 0471-2560332), കൊല്ലം (8289844899), കളമശ്ശേരി (9446745291), തൃശ്ശൂര്‍ (9074335626), കോഴിക്കോട് (9895488303), കണ്ണൂര്‍ (9495794003).