എന്‍ കാതലിലെ വീഡിയോ ഗാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

ചേതന്‍ ജയ്‌ലാലും നന്ദന വര്‍മയും അഭിനയിച്ച എന്‍ കാതല്‍ എന്ന ആല്‍ബ
ത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ദീപക് പിള്ളയാണ് സംവിധാനം ചെയ്ത്തിരിക്കുന്നത്.

ഗപ്പിയിലെപോലെതന്നെ ഇരുവരും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രിജിത് ദിനകരനാണ് ഗാനം എഴുതി സംഗീതം നല്‍കി ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.ആല്‍ബത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹയമം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ലാല്‍ ആണ്.