ഇനി ഏവരുടെയും വിശ്വാസമാർജ്ജിക്കണം: മോഡി

മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ദലിതരടക്കമുള്ള പീഢിത വിഭാഗങ്ങളുടെയും വിശ്വാസമർജിക്കാനാവണം ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാൻ എന്ന് നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡി.

“ഇതുവരെ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം ‘സബ് കാ സാഥ്, സബ് കാ വികാസ്’ ആയിരുന്നു, ഇനിയത് ‘സബ് കാ വിശ്വാസ്’ കൂടെയാവണം,” തന്നെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത മോഡി പറഞ്ഞു.

“പാവപ്പെട്ടവർ ഇക്കാലമത്രയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള വിഷയം മാത്രമായിരുന്നു, വെറും ഫാഷൻ. നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മേൽ വിരിച്ചിരുന്ന കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ ആവരണം കീറിയെറിഞ്ഞ് അവരുമായി നേരിട്ടിടപെട്ടു. 2014ൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഗവണ്മെന്റ് ദളിതർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും, ഇരകൾക്കും വേണ്ടിയാകും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന്. അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നു, നമ്മൾ ആ കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് അണുവിട വ്യതിചലിച്ചില്ല.”