അന്താരാഷ്ട്രാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു

കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ന് നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. രാവിലെ 10.30 ന് തിരുവനന്തപുരം തോന്നയ്ക്കല്‍ ബയോ ലൈഫ് സയന്‍സ് പാര്‍ക്കില്‍ ‘ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് വൈറോളജി’യുടെ ആദ്യഘട്ടം ഉദ്ഘാടനമാണ് നിര്‍വഹിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്രാ പ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മെയ് 31 ന് ശിലാസ്ഥാപനം നിര്‍വ്വഹിച്ച പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് എട്ടു മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത്. 25,000 ചതുരശ്രഅടിയില്‍ ഒരുക്കിയ പ്രീ ഫാബ് കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും.പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്കിടയാക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിനും പുതിയ വൈറസുകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കാലവിളംബം കൂടാതെ പ്രതിവിധി സ്വീകരിക്കാനും ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ കഴിയും.